Jdi na obsah Jdi na menu
 


Psychoterapeutické poradenství

Psychoterapeutickému směru - psychoanalytické psychoterapii - nejde pouze o redukci symptomu, ale o hlubší ovlivnění osobnosti. Bere v potaz lidskou mysl v její komplexnosti a snaží se tedy svými intervencemi ovlivnit celého jedince. Symptom je zmírněn až sekundárně například v důsledku zvědomění zdánlivě nesouvisejícího vnitřního konfliktu. Tímto způsobem se psychoanalytická psychoterapie snaží o dlouhodobější změnu. K té je také potřeba dlouhodobější práce s frekvencí setkávání ideálně několikrát týdně (minimálně však 1x týdně, optimálně ve stejný čas a ve stejný den v týdnu).
 
Důležitou a podstatnou součástí terapie je vztah s terapeutem. Terapeut je zárukou důvěryhodného terapeutického uspořádání, které respektuje soukromí klienta a napomáhá vzniku a průběhu procesu, v němž se odrážejí nevědomé vzorce a konflikty klientova vnitřního světa ve vztahu s terapeutem (tzv. přenos). Tento proces umožňuje postupně se s těmito vzorci a konflikty seznamovat na vědomé rovině, a tím si vytvořit schopnost rozumět jim a měnit je.
 
Terapeutický proces psychoanalytické psychoterapie pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné a i minulé vztahy. Na rozdíl od jiných terapií směřuje ke změnám v osobnosti a v emocionálním prožívání, zaměřuje na pomoc lidem s vážnými psychologickými poruchami a pomáhá jim měnit složité, hluboce zakořeněné a často nevědomě podložené emoční a vztahové problémy, a tím redukovat symptomy a mírnit úzkostné pocity. Terapie může také pomoci lidem, kteří mají pocit, že ztratili smysl života nebo se pídí po hlubším životním uspokojení.
 
Psychoanalytická psychoterapie poskytuje účinnou léčbu širokému okruhu psychologických poruch, buď jako samostatný způsob léčby nebo jako doplněk k jiným léčebným přístupům (např. farmakologickému). Významně přispívá ke zlepšení duševního i tělesného zdraví, k pocitu životní spokojenosti a k větší schopnosti řídit si svůj vlastní život. Lidé někdy vyhledají pomoc psychoanalytické psychoterapie pro specifické poruchy, jako jsou např. poruchy příjmu potravy, psychosomatické stavy, nutkavé chování nebo fobické úzkosti. Jindy se na ni obracejí s nejasnými depresivními nebo úzkostnými pocity, poruchami soustředění nebo proto, že se jim nedaří navazovat uspokojivé blízké vztahy.
 
Některé alternativní a ezoterické praktiky, ale i například jiné psychoterapeutické školy, se z pohledu psychoanalýzy svými metodami pouze pokouší najít „zkratku“, jak se co nejrychleji symptomů prostě zbavit. Tato změna však podle psychoanalytiků nebývá dlouhodobá a je pouze zakrytím jednoho projevu hlubšího problému. Psychoanalytici se orientují především na to, co je za symptomem. Dvě osoby mohou mít stejnou diagnózu deprese, ale u každého je tato deprese způsobena něčím jiným – u někoho to může být důsledek prožívaného životního selhání, u dalšího třeba nezpracované pocity viny k rodičům.
 
Otázka, zda se psychoanalytická psychoterapie hodí pro určitého jednotlivého klienta závisí na mnoha okolnostech. Často je užitečné podstoupit jednu či více předběžných konzultací se zkušeným psychoterapeutem, nežli padne rozhodnutí, zda je pro dotyčnou osobu tento druh psychoterapie vhodný. Někdy může být léčba relativně krátká, ale v případě psychoanalytické psychoterapie se většinou jedná o dlouhodobou léčbu, vyžadující značné úsilí na straně terapeuta i klienta. Je nesnadné říci, jak dlouho bude proces psychoanalytické psychoterapie trvat, neboť jeho průběh je závislý na mnoha proměnných, je však přiměřené počítat s dobou několika měsíců až let.
 
ZDROJ: 
http://psychoanalyzadnes.cz/2016/03/20/psychoanalyza-ve-21-stoleti/
http://www.cspap.cz